Gentiana acaulis L. (Kochs Enzian, Stängelloser Silikat-Enzian)
Startseite
Artenliste
Familie: Enziangewächse Gentianaceae
Art: Gentiana acaulis
Vorkommen (Montan-)subalpin-alpin, Staude, 5-10cm
V-VIII. Recht häufig im gesamten Alpengebiet. Verbreitung