Startseite Artenliste Familien

Encyclia
Unterfamilie: Epidendroideae - Tribus: Epidendreae - Untertribus: Laeliinae

Ordnung: Asparagales "Spargelartige" - "Monokotyle"
nach oben